Case consultancy

Inleiding

Voor de werkmaatschappij Telegraaf Classified Media (TCM) van Telegraaf Media Groep heeft CABP onderzocht wat de commerciële aanbevelingen zijn voor de site www.speurdersindekrant.nl. Gezien de ruime ervaring die er binnen CABP is op het gebied van commerciële exploitatie van websites heeft CABP deze opdracht gekregen van De Telegraaf.

Op www.speurdersindekrant.nl kunnen adverteerders zelf online hun advertenties beheren en opgeven voor plaatsing in Dagblad de Telegraaf. Het afgelopen jaar is er veel ontwikkeld aan de functionaliteiten van de site. In deze fase is er echter alleen aandacht geweest voor zelfwerkzaamheid en gebruikersmak op de site, en is er geen aandacht voor het commerciële verkoopaspect geweest. CABP is gevraagd aanbevelingen te doen voor de volgende fase waarin www.speurdersindekrant.nl tevens als commercieel marketinginstrument ingezet kan worden.

Plan van aanpak

CABP heeft een groot aantal advertenties middels de site www.speurdersindekrant.nl opgegeven. Hierbij is er voor gekozen om als nieuwe gebruiker van de site advertenties op te geven en te beheren. Tijdens het opgeven van advertenties is er gekeken naar:

• Opbouw van de site
• Gebruiksvriendelijkheid van de site
• Suggesties voor upsell mogelijkheden binnen de advertentie- mogelijkheden (bijvoorbeeld toevoeging logo, kaders enzovoorts)
• Aanbieden van plaatsingskorting (volumekortingen bij meerdere plaatsingen)
• Aanbieden van acties (bijvoorbeeld 3 plaatsen, 2 betalen)
• Snelheid van de site
• Snelheid van afhandelingtraject

Na deze gebruikerstest is er een gebruikersrapportage gemaakt. Hierin zijn diverse aanbevelingen gedaan op het gebied van:
• Commerciële mogelijkheden
• Vergroten gebruiksvriendelijkheid
• Adviezen omtrent logische opbouw van de site

Deze gebruikersrapportage is besproken met de opdrachtgever. Naar aanleiding van deze rapportage is er vervolgens een verbeterplan gemaakt, welke door CABP is geëvalueerd. Dit verbeterplan is de basis voor de verdere ontwikkeling en vercommercialisering van de site.

Meer informatie omtrent deze case is te verkrijgen bij:
Brenda Hoff, Projectleider speurdersindekrant.nl
Telegraaf Classified Media,
email: b.hoff@telegraaf.nl